สุขภาพ

สธ. จ่อบรรจุ น้ำมันกัญชา สูตรอาจารย์เดชา เข้าบัญชียาหลัก ปลดล็อกปลูกไม่จำกัด

สธ. เตรียมผลักดันน้ำมันกัญชาสูตร อ.เดชา เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ หลังผลรักษาผู้ป่วยเป็นที่พอใจ ลุ้นผ่านกฎหมายยาเสพติด ปลูกทางการแพทย์ได้ไม่จำกัดจำนวน 

สุขภาพ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กรมการแพทย์แผนไทยเตรียมนำเสนอเพื่อผลักดันให้น้ำมันกัญชา สูตรอาจารย์เดชา เข้าบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ หลังจากที่ผลการศึกษาในผู้ใช้มีจำนวนมากเพียงพอและได้ผลเป็นที่น่าพอใจในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

ส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับการอนุญาตให้ปลูกนั้น ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับแก้ไข ผ่านความเห็นชอบ ครม. แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนนำเข้าสู่รัฐสภา และมีผลบังคับใช้ โดยจะเป็นการปลดล็อกให้สามารถปลูกจำนวนกี่ต้นก็ได้ แต่จะต้องมีความชัดเจนว่าเป็นการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น โดยมีแพทย์ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านที่ขึ้นทะเบียน ออกใบรับรองความจำเป็นต้องใช้ในผู้ป่วย รวมถึงกรณีการปลูกของเกษตรกรที่มีการลงนามความร่วมมือชัดเจนที่จะผลิตและสกัดสาระสำคัญนำไปใช้ประโยชน์

ด้าน นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย ระบุว่า จากการศึกษาวิจัยในผู้ป่วยที่ใช้น้ำมันกัญชา สูตรอาจารย์เดชา ประมาณ 1.8 หมื่นราย พบว่าช่วยให้นอนหลับดี เจริญอาหาร และลดอาการปวดจากโรค และมีอาการข้างเคียงเล็กน้อย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เป็นผื่นที่ไม่อันตราย ดังนั้น การเสนอเข้าสู่คณะกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ จะเน้นการใช้ในผู้ป่วยประคับประคอง และใช้กรรมวิธีการผลิตตามแบบของอาจารย์เดชา ส่วนการเสนอตำรับยาไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมตัวอื่น เช่น ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ สนั่นไตรภพ ศุขไสยาศน์ ยังมีข้อมูลการใช้ที่ไม่มากพอที่จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณานำเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ