ทันโลกข่าวต่างประเทศ

ท่องเที่ยวอาเซียน..ประเทศไหนปลอดภัยสุด ?

ท่องเที่ยวอาเซียน..ประเทศไหนปลอดภัยสุด ?

ทันโลกข่าวต่างประเทศ

Global Guardian ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินความเสี่ยงในการเดินทาง จัดให้เวียดนามอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงเล็กน้อยสำหรับนักเดินทาง เช่นเดียวกับมาเลเซียและบรูไน ทั้งนี้ เวียดนามโดดเด่นในเรื่องการมีเสถียรภาพทางการเมืองและปราศจากภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้าย

ตามรายงาน ประเทศที่มีความเสี่ยงเล็กน้อยต้องมีความยืดหยุ่น สามารถจัดการวิกฤติและภัยคุกคามต่อความปลอดภัยในชีวิตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การก่ออาชญากรรม การก่อการร้าย และภัยธรรมชาติต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางหรือการดำเนินธุรกิจต่างๆ ภายในประเทศได้

การจัดอันดับดังกล่าวมีทั้งสิ้น 163 ประเทศ ในแง่ของความสงบสุข โดยทำการวิเคราะห์ถึงความมีเสถียรภาพทางการเมือง, ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน, อาวุธนิวเคลียร์, ความขัดแย้งทั้งภายในและภายนอกประเทศ, ค่าใช้จ่ายทางการทหาร, อัตราโทษจำคุก และมุมมองต่อการก่ออาชญากรรม ท่ามกลางปัจจัยต่างๆ

บรรดาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งฟิลิปปินส์ ไทย กัมพูชา สปป.ลาว และอินโดนีเซีย ต่างถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง เนื่องจากช่องโหว่ในการเกิดอาชญากรรม ความไม่สงบเป็นระยะๆ ตลอดจนการรับมือกับวิกฤติต่างๆ ที่ยังไม่ดีพอ

ด้านสิงคโปร์ ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงระดับต่ำ ทำให้กลายเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียนสำหรับการเดินทาง นอกจากนี้ นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ เดนมาร์ก และออสเตรีย ก็ถูกจัดให้เป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกด้วยเช่นกัน

ขณะที่ ประเทศที่ถูกจัดอันดับว่ามีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ยูเครน ปากีสถาน ลิเบีย ซีเรีย โซมาเลีย เยเมน อัฟกานิสถาน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง และบูร์กินาฟาโซ

สำหรับการท่องเที่ยวไทย เมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลาย คนไทยเริ่มเที่ยวมากขึ้น เป็นสัญญาณที่ดีของธุรกิจท่องเที่ยวไทย

โดยในโค้งสุดท้ายปลายปี ไทยเที่ยวไทยคึกคัก ทั้งปี 2565 สร้างรายได้ 6.3 แสนล้านบาท

ในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2565 คนไทยเที่ยวในประเทศจะมีจำนวน 31.9 ล้านคน เพิ่มขึ้น 6.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

อัพเดทข่าวทันโลกข่าวต่างประเทศ มาใหม่ แนะนำข่าวเพิ่มเติม : จีนยังหนุนรัสเซีย สหรัฐเตือนระวังเลือกผิดข้าง! ชาติตะวันตกรวมตัวกรุงเคียฟ